Köpa & Sälja

       

        KOLONIFÖRENINGEN 

         FREDRIKSDAL ÖSTRA

                                                                                      HELSINGBORG


RUTIN VID FÖRSÄLJNING AV KOLONILOTT


När en koloniägare har kommit överens med någon som vill köpa hans/hennes kolonilott, ska den blivande köparen fylla i och underteckna blanketten Ansökan om medlemskap i Koloniföreningen Fredriksdal Östra.


Till ansökan om medlemskap ska bifogas ett personbevis för folkbokföringsadress.


-  Blanketten Ansökan om medlemskap. Klicka här.


-  Personbevis beställs hos Skatteverket. Klicka här och välj rubriken Adress.


Endast personer som är folkbokförda i Helsingborgs kommun kan ansöka om medlemskap.


Ansökningsblanketten ska tillställas styrelsen, som efter prövning kan bevilja medlemskap. Inträdesavgiften om 700 kronor erläggs efter det att styrelsen handlagt och godkänt medlemskap.


Medlem förbinder sig att följa föreningens regler och en ny medlem bör ta del av dessa innan köp.


-  Hämta Stadgar

-  Hämta Bygglovsregler

-  Hämta Flödesschema Bygglovsrutin

-  Hämta Ordningsregler


Avtal mellan köpare och säljare, liksom penningtransaktioner dem emellan, görs utan föreningens medverkan.


När styrelsen har godkänt ansökan om medlemskap, ska säljaren, köparen och styrelsen träffas för att skriva medlemskontrakt med köparen. Till detta möte ska säljaren ta med föreningens nycklar till grindar, klubbstuga och eventuellt andra utrymmen. Säljarens eventuella skulder till föreningen ska betalas innan medlemskontrakt med köparen skrivs.


Observera! Innan styrelsen har beviljat medlemskap och skrivit medlemskontrakt med köparen kan inte den personen äga en kolonilott i föreningen. Det kan vara lämpligt att ha detta i åtanke innan full betalning mellan köpare och säljare genomförs.


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus