Styrelsemöten

År 2018

måndagar

kl 18.00

Januari

0829


Mars

12


April

09


Maj

14


Juni

18


Juli

09

reserv

Augusti

0627


September

24


Oktober

22


December

03


År 2019

måndagar

kl 18.00

Januari

0728


Februari

23   lördag

konstituerande

Skrivelser och Bygglovsansökningar lämnas senast 14 dagar innan ett styrelsemöte.


Handlingar lämnas i brevlåda till styrelserum (i klubbstugan). Därefter kommer handlingen att behandlas vid nästa styrelsemöte.


Utslag meddelas av styrelsemedlem personligen eller via telefon alternativt mail.

STYRELSEMÖTEN
Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus

      

        KOLONIFÖRENINGEN

         FREDRIKSDAL ÖSTRA

                                                                                      HELSINGBORG