Arbetsplikt

ARBETSPLIKT 2022


Lördagar

April

9

kl 09-11

Maj

14

kl 09-12

Juni

18

kl 09-11

Augusti

20

kl 09-12

Oktober

29

kl 09-11
Ett bra tillfälle att träffa övriga medlemmar under trivsamma former.


Efter ’plikten’ samlas vi och laddar våra energidepåer med goda smörgåsar eller något från vår fina utegrill.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus