Styrelsemöten

       

        KOLONIFÖRENINGEN 

         FREDRIKSDAL ÖSTRA

                                                                                      HELSINGBORG

STYRELSEMÖTENÅr 2019

måndagar

kl 18.00

Januari

2128


Mars

04


April

08


Maj

0627


Juni

17


Juli

08

reserv

Augusti

05


September

0230


Oktober

28


December

02


År 2020

måndagar

kl 18.00

Januari

1327


Februari

29   lördag

konstituerande

Skrivelser och Bygglovsansökningar lämnas senast 14 dagar innan ett styrelsemöte.


Handlingar lämnas i brevlåda till styrelserum (i klubbstugan). Därefter kommer handlingen att behandlas vid nästa styrelsemöte.


Utslag meddelas av styrelsemedlem personligen eller via telefon alternativt mail.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus