Styrelsemöten

       

        KOLONIFÖRENINGEN 

         FREDRIKSDAL ÖSTRA

                                                                                      HELSINGBORG

STYRELSEMÖTENÅr 2020

tisdagar

kl 18.00

Mars

10


April

21


Maj

26


Juni

16


Juli

07

reserv

Augusti

04


September

0129


Oktober

27


December

01


År 2021

tisdagar

kl 18.00

Januari

1226


Februari

27  lördag

konstituerande

Skrivelser och Bygglovsansökningar lämnas senast 14 dagar innan ett styrelsemöte.


Handlingar lämnas i brevlåda till styrelserum (i klubbstugan). Därefter kommer handlingen att behandlas vid nästa styrelsemöte.


Utslag meddelas medlemmen skriftligen.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus