Styrelsemöten

STYRELSEMÖTENÅr 2022

tisdagar

kl 18.00

Mars

129

April

19

Maj

24


Juni

14


Juli

5

reserv

Augusti

2


30

September

27


Oktober

25


År 2023

tisdagar

kl 18.00

Januari

24


Skrivelser och Bygglovsansökningar lämnas senast 14 dagar innan ett styrelsemöte.


Handlingar lämnas i brevlåda till styrelserum (i klubbstugan). Därefter kommer handlingen att behandlas vid nästa styrelsemöte.


Utslag meddelas medlemmen skriftligen.

Koloniföreningen Fredriksdal Östra