Historia

sidan är under uppbyggnad

2021-06-06


Fredriksdal Östra har tilldelats en svensk flagga av Helsingborgs stad med anledning av att det är 80 år sedan föreningen bildades.


Den högtidliga och traditionsenliga ceremonin i fredriksdalsparken hölls på grund av Covid-19 avskilt i Kulturmagasinets trädgård utan publik.


På bilden ser vi vår ordf och sekr med den tilldelade flaggan framför föreningens praktfulla Rhododendron.

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus