Köpa & Sälja


Läs om hur det är Att ha en koloni på Fredriksdal ÖstraRUTIN VID FÖRSÄLJNING AV STUGA PÅ KOLONILOTT


När en koloniägare vill sälja sin stuga måste styrelsen först kontaktas för en besiktning av kolonilotten. Eventuella anmärkningar, som inte är åtgärdade när ny köpare tillträder, övertas av köparen.


Köparen ska fylla i och underteckna blanketten Ansökan om medlemskap i Koloniföreningen Fredriksdal Östra samt bifoga ett personbevis för folkbokföringsadress.


Samtidigt ska den som säljer sin stuga fylla i och underteckna blanketten Ansökan om utträde ur föreningen.


-  Blanketten Ansökan om medlemskap. Klicka här.


-  Personbevis beställs hos Skatteverket. Klicka här och välj rubriken Adress.


-  Ansökan om utträde. Klicka här.


Endast personer som är folkbokförda i Helsingborgs kommun kan beviljas medlemskap.


Ansökningsblanketten ska tillställas styrelsen, som efter prövning kan bevilja medlemskap. Inträdesavgiften om 1 500 kronor, eller det belopp som årsmötet beslutat, erläggs efter det att styrelsen handlagt och godkänt medlemskap i föreningen.


Medlem förbinder sig att följa kommunens och föreningens regler och en ny medlem bör ta del av dessa innan köpet.


-  Hämta Stadgar

-  Hämta Allmänna bestämmelser

-  Hämta Bygglovsbestämmelser


Avtal mellan köpare och säljare, liksom penningtransaktioner dem emellan, görs utan föreningens medverkan.


När styrelsen har godkänt ansökan om medlemskap, ska säljaren, köparen och styrelsen träffas för att skriva nyttjanderättsavtal med köparen. Innan detta möte ska köparen inbetala inträdesavgiften och säljaren ska inbetala ev.  skulder till föreningen. Till mötet ska säljaren ta med föreningens nycklar till grindar, klubbstuga och eventuellt andra utrymmen.


Observera! Innan styrelsen har beviljat medlemskap och skrivit nyttjanderättsavtal med köparen kan inte den personen äga en stuga på en kolonilott i föreningen. Det kan vara lämpligt att ha detta i åtanke innan full betalning mellan köpare och säljare genomförs.


2022-03-26


Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus