Planeringskalender

År 2022
Mars

1

Styrelsemöte


26

Årsmöte

kl 13.30

29

Styrelsemöte


April

2

Vatten & sopkärl

öppnas


9

Arbetsplikt

kl 09-11

19

Styrelsemöte

Maj

14

Arbetsplikt

kl 09-12

    under maj


Besiktning av

kolonilotter

24

Styrelsemöte

Juni

14

Styrelsemöte

18

Arbetsplikt

kl 09-11

Juli

5

Styrelsemöte

reserv

Augusti

2

Styrelsemöte20

Arbetsplikt

kl 09-12


27

Sommarmöte

kl 12.00

30

Styrelsemöte

September

27

Styrelsemöte

Oktober

25

Styrelsemöte29

Arbetsplikt

kl 09-11


29

Vatten & sopkärl

stängs

År 2023
Januari

24

Styrelsemöte


Februari

25

Årsmöte

kl 13.30

Koloniföreningen Fredriksdal Östra