Bygglov


Bygglov


Bygglov måste sökas hos Föreningen för:

  • Uppförande av byggnad såsom kolonistuga, uterum och växthus
  • Om- och tillbyggnad
  • Murar och plank
  • Rivningslov krävs för byggnader

Anmälan måste göras för:

  • Ingrepp i bärande konstruktion
  • Ny installation eller väsentlig ändring av VA

 

Här kan du hämta vår dokumentation:

 

Bygglovsbestämmelser för Fredriksdal Östra

 

Flödesschema

 

Ansökan om bygglov

 

Begäran om slutbesked

                     
Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus