Bygglov

       

        KOLONIFÖRENINGEN 

         FREDRIKSDAL ÖSTRA

                                                                                      HELSINGBORG


Bygglov måste sökas hos stadsbyggnadsnämnden för alla byggnadsåtgärder inkl plank och staket. Fasadändringar, som inte förvanskar byggnadens kulturhistoriska värde, kräver inte längre bygglov, men byte av kulör på byggnad kräver dock godkännande av föreningens styrelse.


Enligt kommunens gällande regelverk ska bygglov först godkännas av föreningens styrelse och därefter ska enskild kolonist ansöka om bygglov hos kommunen.

 

Innan åtgärden påbörjas ska kopia på stadsbyggnadsnämndens godkännande lämnas till föreningens styrelse, som därefter ger klartecken att starta.


Ansökningsblankett, regler och exempel kan hämtas hos Helsingborgs stad

www.helsingborg.se/startsida/bo-bygga-och-miljo/


Se också:

   • Bygglov - vad gäller för koloniföreningar?       Hämta dokument!                      
Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus